Thông báo V/v: Học sinh khối Mầm non tiếp tục nghỉ học do vi rút Covid-19 gây ra

Thông báo V/v: Học sinh khối Mầm non tiếp tục nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra

Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020 -2021 của Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Hà Trung. Ban Lãnh đạo trường Mầm non Hà Sơn thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường ở các độ tuổi.